От 25 септември 2023 г. БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема „100 години Богословски факултет“ с цена 1470 лева.

Монетата е златна с проба 999/1000 и тежи 8.64 гр. Тя се издава в тираж от 4 000 броя.

Може да се купи от двете каси на БНБ в София на пл. „Княз Александър I“ № 1 и от четирите каси на Касовия център на институцията на ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент може да придобие само по една монета, независимо дали купува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.

За купуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за това конкретно действие, посочват от БНБ.

Ако клиент, в качеството си на физическо лице, купи монета от касите на БНБ, то той няма право да придобива още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 25 септември 2023 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Първа инвестиционна банка“ АД, Тексим Банк АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.