Депутатите приеха приети измененията Кодекса на труда на второ четене, с които отпада хартиената трудова книжка.

Промените ще влязат в сила след една година, посочва darik.bg. През това време НАП трябва да надгради регистъра си, като в рамките на тази година работещите ще продължат да представят хартиената си книжка пред работодатели и институции.

Предлагат трудовата книжка да стане електронна

С промените се създава електронен регистър на заетостта, поддържан от Националната агенция за приходите, в който ще се вписват всички данни от трудовата книжка.

По този начин работещите ще имат пълен достъп до трудовото си досие, а работодателите ще могат да автоматизират вътрешни процеси чрез системи за управление на човешките ресурси, като автоматично изпращат данни към регистъра.