Лихвите по жилищните кредити остават без промяна за трети пореден месец на ниво от 2.57%, става ясно от месечните данни на БНБ.

ГПР се повишава с 0.04 пр. п. през последния месец - до 2.88%.

През август 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.26 пр. п., до 8.66%, а годишният процент на разходите (ГПР) – с 0.24 пр. п., до 9.21%.

Лихвите по кредитите в евро се понижават до 4.07% спрямо 4.47 на сто месец по-рано. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.40 пр. п., до 4.22%. 

През август 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.17 пр. п., до 14.59%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.02 пр. п., до 20.84%.

Обеми нови кредити

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се повишава с 3.8% (28.9 млн. лв.), до 788.2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 4.7% (5.7 млн. лв.), до 127.7 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес нараства с 10.2% (62.6 млн. лв.), до 678.9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 10.3% (16.4 млн. лв.), до 175 млн. лв.