Водещата challenger банка в Югоизточна Европа tbi bank, която оперира в България, Румъния, Гърция, Германия и Литва, получи инвестиционен рейтинг Baa3 за риск на насрещната страна, както и дългосрочен и краткосрочен рейтинг Ba2/NP за депозити от Moody's Investors Service (Moody's).

В същото време, рейтинговата агенция определи Baa3(cr)/P-3(cr) дългосрочна и краткосрочна оценка на Риска на насрещната страна (CR) и ba3 Базова кредитна оценка (BCA).

Според Moody's, "съотношението между материалния собствен капитал и рисковопретеглените активи на tbi bank към края на 2022 г. възлиза на 27.0%, което е достатъчно за посрещане на значителни неочаквани загуби.

Наред с това, банката демонстрира силно вътрешно генериране на капитал и капитализиране на печалбата, което внася баланс между амбициозните цели за растеж и по-ограничения достъп до капитал, в сравнение с банките, чиито акции се търгуват публично.“

В доклада си агенцията посочва още, че стабилната перспектива на дългосрочните депозитни рейтинги е в резултат на очакванията ѝ резултатите и финансовият профил на банката да останат стабилни.

„Горди сме, че получихме рейтинг от утвърдена на световно ниво агенция като Moody's, който отразява високата ни рентабилност, стабилна депозитна база и перспективата за устойчив растеж.

Тази оценка допълнително утвърждава позицията ни на надеждна и сигурна финансова институция, която ще продължи да предоставя иновативни решения за финансиране и спестяване за клиентите ни на всички пазари“, заяви изпълнителният директор на tbi bank Лукас Турса.