През 2022 г. са произведени над 85 млн. автомобила в световен мащаб, сочат данни на Асоциацията на европейските производители на автомобили.

Европейският съюз и деветте най-големи останали износители на коли в света са отговорни за 95.4% от износа на автомобили за миналата година.

Според Световната търговска организация този дял е намалял минимално за последните над 20 г., тъй като към 2000 г. е възлизал на 96.3%.

Страните от ЕС изнасят близо половината от всички коли в света (46.1%), като тази продукция е на стойност 699 млрд. долара.

САЩ и Япония са следващите по големина износители, но техният пазарен дял е намалял до 9.1 и 8.9% спрямо 11.7 и 15.3 на сто към 2000 г. 
 

В топ 5 на най-големите износители към 2022 г. са още Мексико и Китай, които увеличиха своя дял от 5.3 и 0.3% на респективно 8.5 и 8%. Двете държави са изнесли коли за общо 129 и 121 млрд. долара през миналата година.

Южна Корея успя да удвоя своя дял за последните две десетилетия и днес вече разполага с 5.1 на сто от износа, оценен на 77 млрд. долара.

Също както своя съсед САЩ, Канада намали близо три пъти своя износ за последните 20 години и днес той вече възлиза на 3.3% срещу 10.5 на сто към 2000 г.

Понижение се наблюдава и при Великобритания, докато сериозен ръст има при Тайланд и Турция, които допълват топ 10.

Изнесените данни сочат, че в последните две десетилетия Канада губи 7.2% от пазара, докато Япония и САЩ имат пазарен дял, който е с 6.4 и 2.6 на сто по-нисък от 2000 г.

За сметка на това Китай печели 7.7% от износа, а увеличението при Мексико и Южна Корея е от 3.2 и 2.5%.