Албена АД е продала мажоритарния пакет акции, представляващ 89.43% от капитала на „Хотел Де Маск“ АД в Швейцария. Хотелът, разположен в Анзер, е единствената инвестиция на компанията извън България.

От дружеството не съобщават подробности относно цената на сделката и купувача, но счетоводната стойност на мястото за настаняване възлиза на 1.9 млн. лева.

Албена АД отчита печалба на индивидуална основа от 7.1 млн. лв. към деветмесечието на 2023 г. спрямо положителен финансов резултат от 3.88 млн. лв. преди 12 месеца. 

Нетните приходи от продажби достигат 81.7 млн. лв., като се повишават с над 15 млн. лв. спрямо същия период година по-рано (66.3 млн. лв. към 30 септември 2022 г.).