За първи път в света изкуствен интелект (AI) демонстрира способностите си да сключва договор самостоятелно с друг изкуствен интелект без никакво човешко участие.

Британската компания Luminance е разработила AI система в своя собствен голям езиков модел, която автоматично анализира и прави промени в договори.

Новият изкуствен интелект на компанията им за цел да елиминира по-голяма част от работата, която адвокатите обикновено трябва да вършат ежедневно, казва Йегер Глусина, управляващ директор на Luminance.

По нейни думи Autopilot “се занимава с преговорите на ежедневна база, което дава свобода на адвокатите да използват креативността си там, където има значение и да не затъват в този вид работа.”

“Това е просто AI, който преговаря с друг AI - от отварянето на договор в програмата Word до договарянето на условията и изпращането му в DocuSign,” казва тя пред CNBC.

“Всичко това сега се прави от AI, който не само е правно обучен, за което сме говорили, че е много важно, но също така разбира естеството на вашия бизнес,” допълва Глусина.

Функционалността на Autopilot на Luminance е много по-усъвършенствана от Lumi - чатботът на компанията, който наподобява ChatGPT.

Този инструмент, за който от Luminance казват, че е проектиран да действа повече като правен “втори пилот,” позволява на адвокатите да правят запитвания и да преглеждат части от договори, за да откриват възможни проблематични пасажи и клаузи.

С Autopilot софтуерът може да работи без човешка намеса, макар че хората имат възможността да преглеждат всяка стъпка от процеса, а софтуерът поддържа регистър на всички промени, направени от AI.

От CNBC са се запознали с технологията в действие по време на демонстрация в офиса на Luminance в Лондон. Впечатленията са, че той действа супер бързо. В рамките на минути анализира клаузи, прави промени и финализира договор.

От двете страни на договора стоят двама адвокати –адвокатът на Luminance и този на един от клиентите на Luminance, изследователската компания ProSapient. Правните отдели на компании прекарват 80% от времето си в преглеждане и договаряне на рутинни документи, казва Глусина.

Софтуерът на Luminance започва с оцветяването на спорните клаузи в червено. Те след това биват променяни в нещо по-подходящо, като AI запазва регистър на промените. Изкуственият интелект взема предвид предпочитанията на компаниите за това как обикновено договарят контракти.

Например, споразумението за конфиденциалност предполага шестгодишен срок в договора. Това обаче е в разрез с политиката на Luminance. AI отчита този факт и автоматично променя договора, включвайки тригодишен срок за това споразумение.

Глусина казва, че е по-логично да се използва инструмент, като Luminance Autopilot, вместо нещо като софтуера на OpenAI, тъй като той е пригоден специално за правната индустрия, докато инструменти, като ChatGPT и Dall-E и Claude на компанията Anthropic, са повече платформи за обща употреба.

От Luminance не разкриват каква е цената за закупуването на този софтуер.

Компанията продава годишни абонаментни планове, позволявайки на неограничен брой потребители да достъпват продуктите ѝ, а сред нейните клиенти са компании, като Koch Industries и Hitachi Vantara, както и консултантски компании и правни кантори.