Външнотърговският баланс на България за първите девет месеца на 2023 година е отрицателен и на стойност 7.93 млрд. лв. Дефицитът е с 26% по-малък от този през септември 2022 година, показват данните на Националния статистически институт. 

За периода януари - септември 2023 г. от България са изнесени стоки на обща стойност 63.86 млрд. лв., което е със 7.9% по-малко в сравнение със същия период на 2022 година.

Само за месец септември 2023 г. общият износ на стоки възлиза на 7.019 млрд. лв. и намалява с 10.1% спрямо същия месец на предходната година.

При вноса за деветмесечието се наблюдава спад от 10.4% на годишна база до 71.79 млрд. лв., като само за септември той възлиза на 7.91 млрд. лв., или с 21.4% по-малко от съответния месец на 2022 година. 

Търговия с ЕС 

За времето от януари до август 2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.6% спрямо същия период на 2022 г. и е в размер на 37.525 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България в Общносттаса Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 61.4% от износа за държавите - членки на ЕС.

Вносът на стоки в България от ЕС за периода януари - август 2023 г. е намалял с 0.6% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 38.49 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Нидерландия. 

Външнотърговското салдо на България с ЕС за първите осем месеца на 2023 г. е отрицателно и е на стойност 964.2 млн. лева.

Търговия с трети страни 

През периода януари - септември 2023 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 8.5% в сравнение с миналата година и е на стойност 21.8 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Съединените американски щати, Китай, Сърбия, Украйна, Република Северна Македония и Египет, които формират 50.9% от износа за държавите извън ЕС. 

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември 2023 г. намалява с 20.7% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 28.71 млрд. лева.

Най-голям е обемът на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. 

Външнотърговското салдо на България с държавите извън Общността за деветмесечието на тази година е отрицателно и е в размер на 6.9 млрд. лева.