Общо над 30.8 млрд. лева приходи събра Националната агенция за приходите до 9 ноември 2023 г., което е с над 5.7 млрд. лева повече, в сравнение със същия период на миналата година. Агенцията отчита и ръст от над 12% (415 млн. лв.) на събираемостта на просрочени задължения.

По-високата събираемост се дължи както на предприети през годината допълнителни мерки, включващи активна комуникация и срещи с длъжниците, бързи действия по принудително изпълнение при липса на доброволни плащания, така и на внедрената от 4 април 2023 г. нова електронна услуга за публикуване на всички длъжници – физически и юридически лица (ФЛ и ЮЛ), отговарящи на определени критерии.

Услугата - „Предоставяне на информация за длъжници с неуредени публични задължения“, предоставя възможност за прилагането на нов подход и разширяването на критериите за обявяването на длъжници.

Тя дава информация за длъжници, които не са погасили навреме данъците, осигурителните си вноски и други задължения с необезпечен остатък на дълга над 5 000 лв.

С въвеждането на услугата, процесът за селекция на длъжниците е изцяло автоматизиран, заложени са по-прецизни и разширени критерии, като по този начин е елиминиран субективният фактор.

Освен разширените автоматизирани критерии на селекция, в новия списък с длъжници вече са включени и граждани, които след 2019 г. до април тази година бяха извадени от него заради изискванията за защита на личните данни.

Към момента в списъка на длъжниците фигурират над 125 000 фирми и граждани с неуредени задължения от около 17 млрд. лв. общо, съобщават от НАП, като напомнят, че месечно над 1 000 длъжника биват отписвани от списъка, защото погасяват публичните си задължения или предоставят имущество, което да послужи за събиране на дълга.

„Приходната агенция винаги се е стремяла да прилага автоматизирани подходи в своята работа.

Новата услуга беше въведена с цел да стимулираме длъжниците да погасяват своите дългове, а също и с цел по-голяма прозрачност в дейността ни и справедливо отношение към изрядните данъкоплатци.

НАП предприема всички законни мерки за събирането на просрочените задължения без значение дали съответното физическо или юридическо лице фигурира в публичния списък на длъжниците или не," категорична е Боряна Жилова, зам. изпълнителен директор на приходната агенция.