През третото тримесечие на 2023 г. 1.822 милиона българи са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях, 72.5%, са пътували само в страната, 20.7% - само в чужбина, а 6.8% са пътували както в страната, така и в чужбина, показват данните на Националния статистически институт 

В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 4.2%.

Най-много туристически пътувания както в страната (70%), така и в чужбина (76.7%) са били с цел почивка и екскурзия.

Колко пари харчим по време на пътуване? 

Средният разход при пътуванията с лична цел на едно лице е 477.54 лв. в страната и 854.44 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 264.52 лв. в страната и 1 218.97 лв. в чужбина.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина са тези за храна, съответно 39.2 и 33.5%.

Кой пътува най-често? 

Най-много са пътували българските граждани на възраст 25 - 44 години (721 хиляди), или 39.6% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (79.3%) е при лицата на възраст 65 и повече години. 

Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 15 - 24 години (25% от пътувалите в тази възрастова група) е най-голям в сравнение с останалите групи.

Като самостоятелни са били регистрирани 2.11 милиона, или 84.6% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 89.2%, а на тези в чужбина - 68.8%.