Лихвите по кредитите у нас продължават да се задържат близо до най-ниските си стойности.

Жилищни кредити

През октомври 2023 г. средният лихвен процент на жилищните кредити в левове пада с 0.02 пр. п. до 2.59%, а ГПР по тези кредити – с 0.05 пр. п. до 2.86%.

Минималният спад идва на фона на прогнозата на БНБ за покачване на лихвите в следващите тримесечия. Експертите прогнозираха скок на лихвите през втората половина на 2023 г. и през първата половина на 2024 г.

Техният сценарий сочи задържане до вече достигнатите по-високи нива поне до 2025 г., обявиха от централната банка в края на юли. В новия си тримесечен доклад от БНБ пък предупреждават за възможен ръст на необслужените кредити в идните месеци.

Потребителски кредити

Лихвите по кредитите за потребление в левове остава на нивото от предходния месец 8.59%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити намалява с 0.02 пр. п. до 9.10%.

Ръст през последния месец се отчита при потребителските заеми в евро, които днес са на средните нива от 5.28% спрямо 4.40 на сто за месец по-рано, показа справка на Darik Business Review.

Други кредити  

Средният лихвен процент по другите кредити в левове намалява с 0.20 пр. п. до 4.04%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на сектор Работодатели и самонаети лица се понижава с 0.21 пр. п. до 3.95%.

През октомври 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.03 пр. п. до 14.86%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 0.01 пр. п. до 20.87%. 

Нови кредити

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се увеличава с 12.4% (82.3 млн. лв.) до 743.9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 22% (22.6 млн. лв.) до 125 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се повишава със 17.1% (97.5 млн. лв.) до 667.4 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 24.8% (32.2 млн. лв.) до 162.3 млн. лв.