В края на декември 2023 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД (нетърговските организации, обслужващи домакинствата) намалява на годишна база с 0.5%, като достига 2.816 млн. броя. Размерът им нараства с 15.9% за същия период до 38.396 млрд. лв.

Към края на декември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 27%.

Заемите на домакинствата за суми между 50 хил. лв. и 100 хил. лв. имат дял от 20.1%, а тези за 25-50 хил. лв. са 16.6% от всички.

Рекорден брой кредити за над 100 хил. лв.

Справка на Darik Business Review показва, че домакинствата имат общо 83 029 кредита за суми, надхвърлящи 100 хил. лв. Общо 68 284 от тях са в границата 100-250 хил. лв., а други 12 765 са за между 250 и 500 хил. лв.

Заемите за между 500 хил. лв. и 1 млн. лв. нарастват до 1 764 спрямо 1 142 за преди година, а тези за над 1 млн. лв. вече са 216 срещу 149 за 12 месеца по-рано.

Сериозното нарастване идва в рекордна за кредитирането година на банките в страната. Това се случва, след като лихвите у нас така и не се повишиха, на фона на серията от предупреждения от страна на централната банка.


 

Средни суми на кредитите

Средната стойност на големите заеми на домакинствата също нараства – до 192 хил. лв. спрямо 183 хил. лв. към края на 2022 г.

Кредитните милионери пък дължат по 1.5 млн. лв., спрямо 1.65 млн. лв. за преди година.

Средната стойност на всички заеми у нас (за сектор домакинства) възлиза на 13 363 лева, а преди година тя беше 11 700 лв.