Река Неродимка, разположена в района на Неродим в Косово, е единствената в Европа, която се влива в две различни морета - феномен, известен като бифуркация. Левият ръкав на водоема се влива в Черно море, а десният - в Егейско.

Река Неродимка извира от планинска верига със същото име, образувайки се от два основни притока Голема (Велика) река и Мала река, които се сливат близо до село Неродиме. След това тече в посока запад-изток, като басейнът й се разделя в покрайнините на Феризай.

Северният клон се влива в река Ситница, която се свързва с Черно море чрез реките Ибър, Морава и Дунав. Междувременно, основният южен клон се слива с друг ръкав на река Неродимка, продължавайки пътя си към Егейско море през реките Лепенец и Вардар.

Самата бифуркация е инженерна характеристика, улеснена от изграждането на изкуствен канал, въпреки че потокът надолу по течението остава естествен.

През 14 век, по време на царуването на крал Милутин, е изкопан канал, за да свърже езерото Сазлия с река Неродимка, създавайки на практика изкуствено разделение.

Този канал отклонява водата от Неродимка на юг - в река Лепенец, която е част от водосборния басейн на Беломорско море. Междувременно, река Ситница, извираща от езерото Сазлия, се влива на север в река Ибър, принадлежаща към Черноморския дренажен басейн.

Разклонението на Неродимка е под държавна защита от 1979 г. и е обявено за резерват, посочва Amusing planet.