Броят на банкнотите от 100 лева в паричното ни обращение се е увеличил близо два пъти в последните четири години, сочи справка на Darik Business Review. Към края на март той вече е 133.189 млн. броя спрямо 69 млн. броя преди 4 г., или дни след началото на пандемията.

В този период у нас се отчита силен ръст на банкнотите от 50 и 100 лева в обращение, за сметка на тези с по-малка стойност, които намаляват. Пример за това са банкнотите от 20 лева, които преди 4 г. са над 130 млн. броя, а днес вече са под 100 милиона.

Каква е стойността на банкнотите у нас?

В края на миналата година бяха отчетени върховите 28.8 млрд. лв. на банкнотите в парично обращение. Последва силен спад до 27.99 млрд. лв. към януари и две поредни увеличение през февруари и март.

Към 31 март у нас имаме банкноти на стойност 28.25 млрд. лв. в обращение, или втората най-висока стойност в историята. Общо 89.69% от тях са купюри от 50 или 100 лева, или съвкупните 25.3 млрд. лв. (13.3 млрд. лв. за столевките и 12.02 млрд. лв. за банкнотите от 50 лв.). 

Над 1 млрд. лв. също е и стойността на банкнотите от 20 лева (1.964 млрд. лв.), а тези от 10 и 5 лева са съответно 789 млн. лв. и 158 млн. лв.

Монетите в обращение

Към 31 март у нас рекордните 3.249 млрд. броя монети са в обращение. Ръст спрямо година по-рано се отчита при всички монети – както при тези от 1 и 2 стотинки, така и от 1 и 2 лева.

Днес у нас циркулират 91.7 млн. монети от 2 лева и 191 млн. броя от 1 лева. Най-много са монетите от 1 и 2 стотинки – съответно 915 и 840 млн. броя, докато тези от 5 стотинки са 366 млн. броя. Също над 300 млн. са и монетите от 10 и 20 стотинки.

Общата стойност на всички монети в обращение възлиза на рекордните 594 млн. лева спрямо 559.7 млн. лв. преди година.