Българо-американска кредитна банка ще придобие 99.94% от акциите на Токуда банк, се посочва в съобщение, изпратено до Българската фондова борса. 

БАКБ ще стане собственик на 6 796 250 акции от капитала на Токуда Банк.

Сделката обаче ще стане факт само след одобрение от страна на регулаторните органи - – Българската народна банка и Комисията за защита на конкуренцията.

"На 16.04.2024 г. е постигнато споразумение между Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ), от една страна, в качеството на купувач и Токушукай Инк. (TOKUSHUKAI INCORPORATED) дружество, регистрирано съгласно законите на Япония с фирмен номер 0100-01-066799, от друга страна, в качеството на продавач, за закупуването на 6 796 250 безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка, представляващи 99.94 % от капитала на Токуда Банк", се посочва в съобщението, изпратено от БАКБ до борсата.

Цената на придобиването не е известна към момента. 

Според последните актуални данни на БНБ към края на миналата година, активите на Токуда Банк са на стойност 485 млн. лева, а тези на БАКБ са в размер на малко под 2.8 млрд. лева.

"Споразумението не води до промени в ежедневната ни работа и отношенията ни с клиентите. Продължаваме да работим активно по всички бизнес линии и да предоставяме качествени услуги", посочват от Токуда банк в публикация на сайта на кредитната институция.