2 213 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, са функционирали у нас през март 2024 г. Стаите и леглата в тях са били съответно 62.9 хил. и 130.0 хил. 

В сравнение със същия месец на предходната година, местата за настаняване се увеличават с 4.2%, а броят на леглата в тях - с 4.7%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Общият брой на нощувките е 1 074.8 хил., или с 4.6% повече, в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 733.0 хил. нощувки, а чуждите - 341.8 хиляди.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 77.6% от общия брой нощувки на чужди и 44.9% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 15.6% от нощувките на чужди и 28.2% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 6.8 и 26.9%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 9.7%, в сравнение със същия месец на 2023 г., като достига 497.2 хил. Отчетено е увеличение както при българските граждани - с 11.9%, така и при чуждите - с 4.1%. Нощувалите български граждани са 366.1 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 131.1 хил. със средно по 2.6 нощувки, като 77.7% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 27.1%, като се увеличава с 0.1 процентни пункта, в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 37.3%, следват тези с 3 звезди - 25.4%, и с 1 и 2 звезди - 16.4%.

Приходите от нощувки се увеличават със 17.4% спрямо същия месец на предходната година и достигат 93.5 млн. лв., като 58.8 млн. лв. са от български граждани, а 34.7 млн. лв. - от чужди граждани.