Нетните активи на пенсионните фондове в страната възлизат на 22.9 млрд. лв. към края на 2023 г. В тях вече се осигуряват над 5 млн. души, като 80.45 на сто от тях се осигуряват за втора пенсия в универсалните пенсионни фондове (УПФ)

Кои са най-добре представящите се фондове в България?

Данни на Комисията за финансов надзор показват, че ЦКБ-Сила е начело по този показател сред УПФ с доходност от 3.11 на сто на годишна база за периода 2019 – 2023 г.

Малко над 2% средногеометрична доходност имат също така от Топлина (2.34%), Алианц България (2.06%) и ОББ (2.05%).

Малко под тази граница е Съгласие с 1.82 на сто, следвани от ДСК Родина (1.47%) и Пенсионноосигурителен институт (1.44%).

Най-слаби резултати за периода имат Доверие (1.14%) и Бъдеще (1.05%).

По-ниските доходности за последните пет години се дължат на 2022 г., когато всички фондове у нас отчитат отрицателни резултати, вариращи от -3 до -13%.

Най-добрата година за периода е 2023 г., в която универсалните фондове имат средноаритметична доходност от 7.8%, докато за 2019 и 2021 г. тя е съответно 6.16 и 4.19 на сто.

През 2020 г. те отчитат доходност от 1.02%, а за 2022 г. средната им доходност е отрицателна и възлиза на 8.99 на сто.

Професионални пенсионни фондове

ЦКБ Сила отново е с най-добри резултати, като отчита 3.32 на сто за последните пет години. Следват Съгласие (2.78%) и Алианц България (2.39%), изпреварили ОББ, Топлина и ПОИ, постигнали също над 2%.

ДСК Родина има средногеометрична доходност от 1.72 на сто, след като загуби над 13% през 2022 г., докато Бъдеще и Доверие са с респективно 1.50 и 1.02 на сто за периода 2019 – 2023 г.

Миналата година беше най-успешната за професионалните фондове, тъй като те постигнаха 7.32 на сто доходност за осигурителните лица, спрямо над 5 на сто за 2019 и 2021 г.

Доброволни пенсионни фондове

ЦКБ Сила и Съгласие постигат 4.64 и 4.42 на сто доходност за последните пет години, следвани от Топлина с 3.32 на сто.

Над 2% доходност имат още ОББ и Алианц България. Предходната 2023 г. отново е най-добрата със средноаритметична доходност от 7.61 на сто, следвана от 6.39 на сто за 2021 г. и 5.20 на сто за 2019 г.

През 2022 г. фондовете губят 6.44%.