През април 2024 г. месечната инфлация у нас е -0.3%, а годишната инфлация за април 2024 г. спрямо април 2023 г. е 2.4%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Годишното увеличение на потребителските цени е най-ниското от май 2021 г.

Инфлацията от началото на годината (април 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.7%, а средногодишната инфлация за периода май 2023 - април 2024 г. спрямо периода май 2022 - април 2023 г. е 5.7%.

През април 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите: „Развлечения и култура“ (-5.9%), „Съобщения“ (-2.1%) и „Здравеопазване“ (-1.2%).

Увеличение е регистрирано в групите: „Облекло и обувки“ (+6.8%), „Транспорт“ (+1.0%) и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ (+0.8%).

Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Разнообразни стоки и услуги“ и в група „Образование“.

Според индекса на цените за малката кошница, който включва продукти от първа необходимост, през април 2024 г. е отчетено намаление с 0.2% на месечна база и увеличение с 0.9% от началото на годината.