Paysera България подготвя първично публично предлагане на пазара ВЕАМ на Българската фондова борса. Компанията за дигитални платежни услуги планира да увеличи капитала си с 2 млн. лв.

Емисията ще е на обикновени акции на Paysera България, а основната цел на първичното предлагане е покриване на капиталовите изисквания за лицензиране  на дружеството от местния регулатор, както и засилване и разширяване на дейността.

"Това е важна стъпка в развитието на компанията, която ще ѝ позволи да предложи по-добри дигитални платежни услуги на пазара в България  и Румъния, да достигне до по-голям брой клиенти, с по-висока потребителска удовлетвореност", се посочва в съобщението на Paysera. 

Набраните средства ще бъдат използвани за подготовка за локален лиценз за дружество за електронни пари и покриване на капиталови регулаторни изисквания, развитие на основните платежни услуги и учредяване на дружество за колективно финансиране с фокус ипотечно кредитиране. 

Датата на първичното публично предлагане е 12 юни 2024г.

Paysera България прави иновации в сферата на разплащанията от 8 години, предлагайки дигитални платежни услуги за физически и юридически лица.  

"Бизнесът в Европа става дигитален и трансграничен и има нужда от адекватно банкиране. Банковият сектор, който реализира огромни печалби също подлежи на трансформация", казват още от компанията. 

Групата от компании Paysera Network е глобална онлайн платформа за дигитални платежни услуги за физически и юридически лица и лицензирано дружество за електронни пари oт 2012г.  Групата включва партньорска мрежа в Литва, Латвия, Естония, България, Румъния, Албания, Косово, Украйна и Грузия. 

През 2019г. Paysera България основа дъщерно дружество в Румъния и е собственик на 95% от капитала му. В офисите  в София и Букурещ работят над 50 човека, а клиенти на компанията в България и Румъния са 70 000 физически и юридически лица.

 През 2023г. клиентите в България и Румъния са извършили през платформата трансфери за 753.5 млн. евро, обмен на валута за 356 млн. евро, а балансът към края на годината възлиза на 38.1 млн. евро. 

Повече информация относно IPO-то на Paysera България можете да намерите тук.