Пътуванията на българи в чужбина през април 2024 г. са 707.9 хил. - с 4.9% повече спрямо април 2023 г., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия - с 21.2%, със служебна цел - с 10.7%, докато тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) намаляват с 9.4%.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 195.0 хил., Гърция - 149.4 хил., Румъния - 58.3 хил., Сърбия - 54.6 хил., Германия - 34.8 хил., Република Северна Македония - 32.5 хил., Италия - 29.1 хил., Австрия - 22.8 хил., Франция - 21.2 хил., Испания - 19.5 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели - 40.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 38.2%, и със служебна цел - 21.8%.

През април 2024 г. посещенията на чужди граждани в България са 793.3 хил., или с 1.1% повече, в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: със служебна цел - с 4.4%, почивка и екскурзия - с 2.3%, докато тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) намаляват с 0.5%. Транзитните преминавания през страната са 35.6% (282.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 48.7% от общия брой чужди граждани и достига 386.3 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 44.1%, и Гърция - 29.5%.

Посещенията на граждани от други европейски страни са 329.6 хил., или 41.5% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 168.6 хил., или 51.1% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 170.4 хил., Турция - 168.6 хил., Гърция - 113.8 хил., Украйна - 62.6 хил., Сърбия - 51.9 хил., Германия - 26.2 хил., Република Северна Македония - 26.1 хил., Полша - 12.8 хил., Обединено кралство - 12.6 хил., Италия - 9.9 хиляди (виж фиг. 5).

Преобладава делът на посещенията с други цели - 51.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 34.0%, и със служебна цел - 14.2%.