През юли 2022 г. индексът на строителната продукция у нас е с 0.5% под равнището от предходния месец.

Това сочат предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт.

Те показват намаление от 1.1% на строителната продукция през юли 2022 г., в сравнение със същия месец на 2021 г.

Изменение на индексите на строителната продукция

Месечни изменения

През юли 2022 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията - както от гражданското/инженерното строителство, така и от сградното строителство, намалява съответно с 0.7 и 0.4%.

Изменение на индексите на строителната продукция 2

Годишни изменения

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през юли 2022 г. се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство с регистрирано намаление от 3.1%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 0.5%, сочат още данните на НСИ.

Изменение на индексите на строителната продукция 3