Сезонът на дивидентите на Българска фондова борса е в разгара си. Инвеститорите на родния капиталов пазар ще имат правото в следващите дни да придобият книжа от три водещи компании, което ще им даде възможността да получат дивидент от тях. Кои са те? 

Телематик Интерактив България 

Акционерите на компанията гласуваха в началото на месеца разпределението на 11.662 млн. лв. под формата на дивидент. Това означава, че на всяка акция се полагат по 0.90 лв. брутен дивидент, или 0.855 лв. нетен дивидент за акционерите физически лица (след приспадането на 5% данък). 

Последната дата за сключване на сделки с акциите на дружеството, даваща право на дивидент, е 13 юни (четвъртък). Дивидентната доходност към днешна дата възлиза на 5.73%. 

Шелли груп АД 

Технологичната компания ще разпредели 4.589 млн. лв. дивидент между акционерите си, а брутният дивидент на акция възлиза на 0.2543 лв. Нетният дивидент за физическите лица, след приспадане на 5% данък, е 0.2416 лв. 

Крайната дата за сключване на сделки с право на дивидент е 14 юни (петък). Дивидентната доходност към днешната дата, на база стойността на книжата от вчера, възлиза на 0.35%.  

Стара планина холд 

Холдинговото дружество за поредна година е сред компаниите, разпределящи най-сериозни дивиденти на акционерите си. От печалбата от 2023 г. се заделят съвкупните 6.54 млн. лв., което право по 0.31579 лв. на лот. 

Нетният дивидент (само за местни физически лица) възлиза на 0.30 лв., а дивидентната доходност е 3.06%. Последната дата, на която можем да купим акции от компанията с право на дивидент, е 18 юни (вторник). 

В какво да инвестираме парите си - преди и след приемането на еврото?

Това е един от основните въпроси, които ще бъдат обсъдени по време на събитието "Еврото, българите и бизнеса", провеждащо се на 12 юни (сряда) в Planet Schwarz. Повече за него можете да научите тук.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. 
** Авторът не притежава акции от гореизброените дружества.