Размерът на средния осигурителен доход у нас за април 2024 г. е 1639.58 лв., сочат данни на Националния осигурителен институт.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2023 г. до 30.04.2024 г. е 1515.40 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през май 2024 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, посочват още от НОИ.