Пет нови лаборатории, ремонт на учебната топлоцентрала, оборудване на зала за обучение с модерни технологии и ново оборудване ще има в Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“. 

Училището е одобрено от МОН за изграждане на Център за високи постижения по екотранспорт и енергетика, в който ще бъдат инвестирани над 3.4 млн. лева, осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост. 

МОН

Официален старт на проекта беше сложен от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова. Тя заяви:

„Професионалното образование е приоритетна област за МОН. Бизнесът има нужда от кадрите, които подготвяте и една от най-важните задачи е те да имат не само добра обща подготовка, но и изградени трудови навици, за да преминат плавно от училище към сериозните работни ангажименти в бизнеса“.

По думите ѝ практическото обучение дава много хоризонти за реализация на младите хора и става все по-предпочитано. Тя поздрави директора инж. Таньо Стойчев и колегите му за усилията, които полагат за обновяване на материалната база и за резултатите, които идват.

В училището се обучават 1400 ученици, като е разгърнато и дуално обучение, в което активно се включва бизнесът. Учениците работят с модерни технологии и съвременна материална база, като постоянния стремеж на ръководството на училището е да я подобрява.

На представянето на проекта присъства и зам.-изпълнителният директор на ИА „Образование“ Иван Попов.

Той отбеляза, че целта на финансирането е не само модернизиране на материалната база, а да се създадат условия за изграждане на умения и компетентности в учениците, съответстващи на нуждите на една иновативна, приобщаваща и устойчива икономика.