Министерството на иновациите и растежа финансира с близо 14 млн. лв. развитието на индустриална зона в Стара Загора.

Това е третият подкрепен проект в Южна България - заедно с Бургас и Сливен, който печели при сериозна конкуренция заради предварително заложено предимство на индустриалните зони и паркове в Северна България.

Това заяви министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов на работна среща с кмета на Стара Загора Живко Тодоров. В срещата участваха още областният управител Ива Радева, ръководителите на „Индустриална зона Загоре“ АД, местни представители на работодателските организации и на бизнеса в региона.

Министърът на иновациите и растежа беше в града по повод класирания проект Индустриална зона Загоре-Еленино по процедурата за развитие на индустриалните зони и паркове от Националния план за възстановяване и устойчивост по линия на министерството.

Целта на проекта е изграждането на функционираща индустриална зона. Дейностите включват реконструкция на съществуваща довеждаща инфраструктура, изграждане на нова вътрешна техническа инфраструктура и изграждане на екологична вътрешна инфраструктура (зарядни станции за електромобили).

МИР финансира 11 проекта в 10 общини – Русе, Шумен, Свищов, Ловеч, София, Бургас, Стара Загора, Видин, Търговище, Сливен, с общо 207 млн. лв. Седем са съществуващите индустриални зони/парка у нас, а четири нови са в процес на изграждане.

„Значимостта на индустриалните паркове за реиндустриализацията на страната и подобряване на стандарта на живот в регионите е безспорна. За да дойдат инвеститори с високотехнологични производства, с висока добавена стойност, трябва да имаме индустриални паркове, инфраструктура и логистика“, заяви министър Карадимов.

По думите му съвременните индустриални паркове ще бъдат с производство, което има нужда от високоспециализирана работна ръка. Това ще задържи младите хора в региона, защото ще видят потенциал за развитие, посочи още той.

Министър Карадимов подчерта, че МИР стимулира инвестициите именно в тези зони и паркове и през още два инструмента. Българската банка за развитие може да осигури предварителното финансиране за изпълнението им, след като Министерският съвет одобри новата стратегия на банката, която й позволява да подкрепя публични инвестиции, изпълнявани с национални и европейски средства.

Вторият инструмент е Българската агенция за инвестиции, която е към Министерството и осигурява финансови и нефинансови мерки за подкрепа за български и чужди инвеститори по Закона за насърчаване на инвестициите.

Кметът на Стара Загора благодари на министър Карадимов за обективния подход на Министерството на иновациите и растежа и подкрепата към общините.