Плуването в прохладни морски или езерни води е съществена част от почивката за болшинството от туристите. Но за да си спестите болестите, е добре да знаете колко чиста, всъщност, е водата, в която скачате.

Повечето от водоемите в ЕС са безопасни за плуване, според Европейската агенция по околна среда. Има обаче някои различия - в зависимост от това къде се намирате и в каква вода решите да се потопите.

Качеството на водата на моретата и океаните, като цяло, е по-добро от това на реките и езерата, например, посочва Euronews. През 2023 г. около 89% от крайбрежните води в рамките на ЕС са класифицирани като отлични за къпане, в сравнение с малко под 79 процента от сладководните.

Кои европейски страни могат да се похвалят с най-чистата вода?

През 2023 г. 85 процента от проучените 22 081 водоема в Европа са били с отлично качество.

Дестинации, като Кипър, Австрия, Хърватия и Гърция, оглавяват класацията. Над 95 процента от водоемите, разположени на тяхна територия, са с отлично качество на водата.

Европейска агенция по околна среда

Къде е България?

В ранглистата следва България с резултат от 94.8%. У нас качеството на водите се изследва в 92 конкретни точки по Черноморието, както и в четири сладководни басейна. 91 от водоемите са с отлично качество, а пет с добро или задоволително.

След страната ни в класацията се нареждат Дания, Малта, Германия и Италия, в които над 90% от водоемите имат отлично качество на водата.

Дестинации, като Албания, Белгия, Естония, Унгария и Полша, обаче са в дъното на класацията, като под 70% от водните им басейни могат да се похвалят с достатъчно чисти за плуване води. Като цяло, 96% от всички води за къпане в ЕС отговарят поне на минималния стандарт за качество през сезон 2023 г.

По-детайлна карта, която показва качеството на водата на всички места за къпане, включително и в България, можете да откриете тук.

Съществено подобрение

Проучването на Европейската агенция по околна среда показва, че качеството на водата за къпане в Европа се е подобрило благодарение на прилагането на добри политики за намаляване на замърсителите и патогените.

Въпреки това в някои страни от ЕС - като Швеция, Холандия, Ирландия и Естония, 3 процента или повече от местата за къпане са с лошо качество на водата.

Когато един водоем е обявен за такъв, той се затваря за следващия сезон - не е безопасно да се плува в него и трябва да се предприемат стъпки за подобряване на ситуацията.

Как се оценява водата за къпане и защо е важна за вашето здраве?

Според европейската директива, властите правят мониторинг на качеството на водата на крайбрежни, преходни води, реки и езера. Тя не обхваща плувни или спа басейни.

Властите редовно тестват водите за къпане за бактерии, като E. coli и чревни ентерококи, които показват замърсяване с отпадни води и оборски тор. Въз основа на нивата на бактериите, качеството на водата се класифицира като „отлично“, „добро“, „поносимо“ или „лошо“. 

Замърсената вода може да причини здравословни проблеми при поглъщане, като стомашни неразположения и диария. Може да доведе и до инфекции на ушите, очите и дихателните пътища, а понякога и до по-сериозни заболявания.