Въглеродните емисии на Google са скочили с близо 50%, в сравнение с 2019 г., обявиха от компанията в своя доклад за околната среда, което я отдалечава от целта ѝ за постигане на нетни нулеви емисии до 2030 г. Те са нараснали и с 13% на годишна база през 2023 г.

От компанията отдават скока в емисиите на нарасналото потребление на електроенергия от страна на центровете за данни и веригите на доставки, предизвикано от бързото развитие и търсенето на изкуствения интелект (AI).

В доклада се посочва, че общото потребление на електроенергия от страна на центровете за данни на компанията се е увеличило със 17% през 2023 г.

Въздействието на AI върху търсенето на електричество е добре документирано. Нуждата от електроенергия се очаква да нарасне с до 20% до 2030 г., като само AI центровете за данни се очаква да добавят около 323 терават часа търсене в САЩ, информира CNBC.

Макар че възобновяемите енергийни източници играят важна роля в задоволяването на енергийните нужди по отношение на AI, анализатори казват, че незабавното им внедряване е предизвикателство.

Това се дължи на фактори, като необходимото време за изграждането на електропроводите, които пренасят ресурси до центровете за данни, казва анализаторът на Wells Fargo Роджър Рийд.

От Google посочват в доклада си, че нейните центрове за данни са 1.8 пъти по-ефективни в енергийно отношение от типичния център за данни. Компанията казва, че остава ангажирана със смекчаването на въздействието върху околната среда на AI посредством оптимизация на моделите, ефективна инфраструктура и намаляване на емисиите.

Google не е единствената голяма технологична компания, която се сблъсква с по-големи емисии заради търсенето на AI. Microsoft съобщи през май, че общите ѝ въглеродни емисии са нараснали с близо 30% от 2020 г. - най-вече вследствие на строителството на центрове за данни.