През 2023 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 607 лв. за един декар, което е ръст от 12.5% спрямо 2022 г., сочат данни на Националния статистически институт.

За 2023 г. спрямо предходната 2022 г. е налице повишение в цената на сделките с ниви в пет статистически района на страната: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район. Намаление на цената е регистрирано в Южен централен район.

През миналата година средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 62 лв., което е с 1.6% по-малко спрямо 2022 г., допълва от НСИ

Налице е повишение в средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Северозападен и Югозападен район. Намаление е регистрирано в Североизточен, Югоизточен и Южен централен район.  Средната цена за наем/аренда за един декар ниви в Северен централен район не се променя през 2023 г.

Цени на сделките със земеделска земя у нас през 2023 г.

През 2023 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 607 лв. за един декар, което е с 12.5% повече, в сравнение с 2022 г.

Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2023 г. достига 388 лв. за един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 5.1%).

През 2023 г. е налице повишение спрямо предходната година в цената на сделките с ниви във всички статистически райони, с изключение на Южен централен район, където е регистрирано намаление с 4.1%.

Най-висока е цената в Североизточния район - 2 500 лв. на декар, с 22.4% повече спрямо предходната година. В Северозападния район цената на сделките с ниви отбелязва повишение и достига 1 638 лв. на декар (със 7.4%), в Северния централен район – 1 761 лв. на декар (с 11.8%), в Югоизточния район – 1 185 лв. на декар (с 8.1%), в Югозападния район – 689 лв. на декар (със 7.2%).

Цена за наем/аренда на земеделска земя у нас през 2023 г.

През 2023 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 62 лв., което е с 1.6% по - малко спрямо 2022 г. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 25 лв., което е с 3.8% по-малко спрямо предходната година.

Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви, бележи повишение спрямо предходната година в Северозападен и Югозападен район, съответно с 4.8% и с 2.9%. Намаление е регистрирано в Североизточен, Югоизточен и Южен централен район, съответно със 7.5%, с 1.9% и с 4.5%.

Цената, платена за наем/аренда за един декар ниви в Северен централен район, не се променя. И през 2023 г. най-висока средна цена за наем/аренда на един декар ниви остава в Североизточния район - 86 лева на декар.