Общо 34 инвестиционни посредници са сключили сделки на Българска фондова борса през второто тримесечие на 2024 г., става ясно от тримесечния бюлетин на институцията. 

Кои са водещите посредници по оборот за периода?

Близо 56% от посредниците, или общо 19 на брой, са реализирали оборот от над 1 млн. лв. през периода. Трансакции за над 10 млн. лв. пък имат 13 от тях.

Лидер по този показател е АБВ Инвестиции с 88 млн. лв., следван от Реал Финанс и Централна кооперативна банка, чиито посредници осъществиха сделки за 53 и 50 млн. лв. 

В челото на класацията са още Евро Финанс и Карол с респективно 37 и 33 млн. лв., оставили след себе си Първа Финансова Брокерска къща (30.4 млн. лв.) и София Интернешънъл Секюритиз (23.3 млн. лв.). 

В топ 10 попадат още Юг Маркет (20.9 млн. лв.), МК Брокерс (18.3 млн. лв.) и Елана трейдинг (17.3 млн. лв.). 

Оборот от над 10 млн. лв. са реализирали още БенчМарк Финанс, Тексим банк и Фоукал Пойнт Инвестмънтс. 

Покупко-продажби за под 100 000 лв. имат девет (26.47%) от посредниците у нас, като Фаворит е с оборот от едва 237 лв., а АВС Финанс – от 1 028 лв., при това при двойно отчитане на сделките. 

Общият изтъргуван оборот на Българска фондова борса през второто тримесечие на годината възлезе на 224.36 млн. лв., или средно по 3.739 млн. лв. дневно. 

Заедно с осъществените сделки за 179.8 млн. лв. през първото тримесечие на годината, в периода януари-юни на борсата има сделки за над 404 млн. лв.