Лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията Schneider Electric зае първото място в класацията Най-устойчивите компании в света за 2024 г. на списание Time и Statista.

Това признание отразява амбициозните цели на Schneider Electric за намаляване на собствените емисии, както и ангажимента на компанията да помага на клиентите си да подобрят своята енергийна ефективност и да намалят емисиите си, посочват от дружеството.

Schneider Electric

Как се изготвя класацията?

Time и Statista прилагат прозрачна методология от няколко стъпки, за да определят най-устойчивите компании в света за 2024 г. Процесът започва с подбор от над 5000 компании – най-големите и влиятелните в света.

След строга четиристепенна оценка крайната класация изключва неустойчивите сектори и взема предвид фактори, като външни рейтинги и ангажименти за устойчивост, практики за корпоративно отчитане и показатели за екологични и социални резултати. Този всеобхватен подход води до класирането на 500 компании от над 30 държави.

Технологичен опит и Schneider Sustainability Impact

Както Time, така и Statista изтъкват технологичния опит на Schneider Electric и програмата Schneider Sustainability Impact (SSI). Тази трансформираща програма стимулира и измерва напредъка на компанията към Глобалните цели за устойчивост за периода 2021 – 2025 г. и допринася за шест дългосрочни ангажимента, които обхващат всички аспекти на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG).

Наред с този напредък, компанията помага на клиентите да намалят въглеродните си емисии, като от 2018 г. насам са спестени и избегнати 553 млн. тона емисии на CO2. Компанията също така постигна значителен напредък в трансформирането на собствената си верига на доставки.

Въглеродните емисии на хилядата най-големи доставчици на Schneider Electric са намалели с 27% от началото на програмата – а 21% от стратегическите партньори на компанията във веригата на доставки са изпълнили стандартите на Schneider Electric за достоен труд.

Петер Хервек, главен изпълнителен директор на Schneider Electric, посочва:

„За нас е огромна чест да бъдем признати за най-устойчивата компания в света. Това постижение е доказателство за нашия непоколебим ангажимент към устойчивото развитие, който е заложен във всичко, което правим. В решенията и ежедневните си дейности ние взимаме предвид околната среда, обществото и доброто управление. Ето защо полагаме усилия да постигнем още по-голям напредък в изпълнението на нашите цели за устойчивост и да гарантираме, че всеки допринася за създаването на положително и трайно въздействие.“

За 13-а поредна година Schneider Electric беше включена в Световния индекс за устойчиво развитие на Dow Jones, зае първо място в своя бранш и си осигури място в индекса за Европа.

Това постижение отразява добрите резултати на компанията в областта на екологичното, социално и корпоративно управление (ESG), като устойчивостта е залегнала в основата на нейната стратегия.