Кои инвестиционни посредници ползваме най-често, за да търгуваме на Българска фондова борса? Справка в данните на борсовия оператор сочи, че седем от посредниците имат по над 1 000 сделки за второто тримесечие на 2024 г.

Карол продължава да е безспорен лидер в подреждането, като има повече трансакции от следващите три, както и почти колкото следващите четири посредника.

Клиентите на компанията са осъществили 13 589 сделки през периода април – юни 2024 г. спрямо 6 561 за Елана трейдинг и 3 018 за БенчМарк Финанс. В топ 5 попадат още Първа Финансова Брокерска къща и Юг Маркет, следвани от Капман и Евро-Финанс. 

В десетката влизат още АБВ Инвестиции, София Интернешънъл Секюритиз и Реал Финанс. 

Справка на Darik Business Review показва, че през тримесечието общо 16 от посредниците имат по под 100 сделки. Шест от тях са с по-малко от 10 покупко-продажби, което означава, че ще продължи тенденцията за намаляване на активните компании в сектора. 

От началото на 2024 г. 

В периода 1 януари-30 юни клиентите на Карол имат общо 29 100 сделки, докато Елана трейдинг е с близо два пъти по-малко – 14 922 трансакции. В челото са още БенчМарк Финанс, ПФБК и Юг Маркет. 

Повече от 1 000 сделки от началото на годината имат десет инвестиционни посредника.