През 2020 г. в Европейския съюз са работили 5.2 милиона учители, заети в основното, прогимназиалното и средното образование. Това показват данни на Евростат, публикувани по повод Деня на учителя (5 октомври).
 
Общо 388 000 учители в Европа са на възраст под 30 години в трите образователни нива (7% от общата учителска работна сила). Междувременно, 2 милиона учители са на 50 или повече години (39% от общата учителска работна сила).

Жените представляват по-голямата част от преподавателската работна сила. През 2020 г. 73% от учителите, заети в основното, прогимназиалното и гимназиалното образование, са жени (3.8 милиона).

Pixabay

Почти половината от мъжете учители над 50 години преподават в гимназиален етап на средното образование (47%), а по-малко от една пета от мъжете учители над 50 години са преподавали в началното образование (17%).

При жените учители над 50 години разпределението е по-равномерно: - 40% от тях са в основното образование, 32% в прогимназиалното, 28% - в гимназиалното. 

В ЕС през 2020 г. средният брой ученици на един учител в началното, средното и гимназиалното ниво, който илюстрира съотношението между преподаватели и ученици, е 12.3.

Pixabay

Най-високите съотношения са отчетени в Нидерландия (16.5 ученици на учител), Франция (14.9) и Румъния (14.3). Междувременно, най-нисък коефициент е отчетен в Люксембург (7.1), следван от Гърция (8.5) и Малта (8.8).

В България съотношението е малко по-ниско от средното за ЕС - 11.4.