Пенсионно-осигурителните дружества в страната обявиха доходността си за последните две години. Ето какво показват данните от Комисията за финансов надзор:

Универсалните пенсионни фондове

Припомняме, че в тях се осигуряват всички, родени след 31 декември 1959 г. Единственият фонд, отчел положителна доходност за последните 24 месеца, е ЦКБ-Сила.

Минимални загуби са реализирали Пенсионноосигурителен институт (ПОИ) и Бъдеще, възлизащи на -0.05 и -0.82%.

Най-големи загуби търпят осигуряващите се в ДСК-Родина (-5.42%), Доверие (-4.79%) и Съгласие (-3.83%).

Малко над 3% са загубите, обявени от ОББ (бившето Ен Ен) и Топливо, докато Алианц България отчита отрицателна доходност от 2.83%.

Професионалните пенсионни фондове

Тези фондове осигуряват срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд.

При тях положителна доходност отчитат от Съгласие (1.67%), ПОИ (0.97%), ЦКБ-Сила (0.76%) и Бъдеще (0.47%).

Отрицателна доходност имат ДСК-Родина (-5.37%) и Доверие (-4.48%), докато при Алианц България, Топлина и ОББ тя е над 2%.

Доброволните пенсионни фондове

Най-висока доходност тук отчитат от Съгласие и ЦКБ-Сила, отчели съответно 5.93 и 2.71%, докато ПОИ и Бъдеще са с респективно 1.57 и 1.06 на сто.

На минус са ДСК-Родина (-4.58%) и Доверие (-4.46%), както и ОББ и Алианц България (-2.39 и 2.20%). ДПФ Топлина също е с отрицателна доходност, възлизаща на -0.92 на сто.