Голяма част от домакинствата в САЩ вземат насериозно възможността за рецесия, сочи ново проучване.

Общо 84% от участниците в допитването казват, че са притеснени от рецесията, която може да се случи преди края на 2022 г.

Повече от ¾ от запитаните (бел. ред. 76%) са посочили, че ще направят промени в начина си на живот, за да се подготвят за предстоящата рецесия.

Проучването е проведено от финансовата група BMO от 27 юли до 29 август измежду 3400 щатски пълнолетни граждани.

Най-голямата промяна, която ще направят американците, е отлагането на големи покупки, като дом и/или кола (34%). Общо 29% посочват, че ще намалят задълженията си, а 28 на сто са заявили, че ще орежат разходите си около предстоящите празници.

Притесненията на 74% от хората за инфлацията са се увеличили.

Част от възрастните хора в САЩ смятат, че страната вече е в рецесия, докато редица експерти предупреждават, че тя ще настъпи много скоро. Рецесията обикновено настъпва след две поредни тримесечия на отрицателен икономически ръст, в съчетание с други фактори, като загуба на работни места.

Първата част от условието вече е изпълнена, тъй като щатската икономика се сви през първото и второто тримесечие с 1.6 и 0.6 на сто. Данните за третото тримесечие ще се обявят на 27 октомври.

Пазарът на труда обаче в момента е в подем. Безработицата е 3.5% спрямо 3.7 на сто за месец по-рано, а за всеки 1.7 работни места има по един кандидат.  

От своя страна, инфлацията остава на доста високи нива – 8.2 на сто, докато желанието на Фед е тя да се сведе до 2%.

Експерти по лични финанси препоръчват да имаме специален авариен фонд, в който да са събрани средства за издръжката ни за поне 6-12 месеца, в случай на непредвидени събития, като съкращение от работа и/или извънредни разходи.