Концернът за спортни стоки и екипировка Nike ще налага нови санкции на потенциалните препродавачи на продуктите на компанията в САЩ.

Базираната в Орегон компания е обновила условията си за онлайн търговия, така че да се противопостави по-добре на клиенти, които пазаруват чрез ботове с цел препродажбата на нейните стоки.

Според новите условия Nike може да налага ограничения върху това колко чифта кецове може да купи някой наведнъж и дори да отказва достъп на клиенти в някои от множеството й физически магазини.

“Ако Nike прецени, че покупка или направена поръчка са с цел препродажба, си запазва правото, по свое усмотрение, да предприеме действия за предотвратяването на подобна покупка или поръчка (и да възпира бъдещи покупки или поръчки).”

Компанията вече има свободата да налага такса за попълването на стоковите запаси с конкретни модели кецове и може да отказва на клиент, който се опитва да направи връщане.

Компанията също така разширява правомощията си да отказва или отменя поръчки, които счита за подозрителни с цел предотвратяването на измами“.

В обновената политика на Nike също така се добавя, че компанията може да отменя поръчка, ако “определен клиент има прекомерно количество връщания или надвишава ограниченията за закупуване на продукти.”