Инфлацията в еврозоната се повишава до 9.9% през септември спрямо 9.1 на сто за август, става ясно от данни на Евростат.

Година по-рано инфлацията в еврозоната беше на ниво от 3.4%.

Инфлацията в ЕС също расте – от 10.1% на 10.9% към септември.

Най-ниска инфлация за последната година се отчита във Франция (6.2%), Малта (7.4%) и Финландия (8.4%).

Къде инфлацията е най-висока?

Общо в четири държави от ЕС инфлацията надвишава 20%. Най-висока инфлация към септември спрямо 12 месеца по-рано е измерена в Естония (24.1%), Литва (22.5%), Латвия (22%) и Унгария (20.7%).

По-висока инфлация от България се наблюдава и в Чехия, Нидерландия и Полша. Darik Business Review припомня, че Евростат взима данните от Хармонизирания индекс на потребителските цени, като у нас данните сочат 15.6% инфлация. ХИМЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС.

Индексът на потребителските цени пък отчита увеличение от 18.7% за последните 12 месеца. Това е най-високата инфлация у нас за последните 24.5 години.

Месечни данни

През септември у нас се отчита инфлация от 0.7% на база ХИПЦ. Доста по-висока е инфлацията в Гърция (3%), Литва (2.9%), Нидерландия (2.8%), Австрия (2.4%) и Германия (2.2%).