Младите хора не четат и речникът им е сравнително беден. Това заяви в интервю за Дарик радио проф. Вера Маровска, ръководител катедра "Български език" в ПУ "Паисий Хилендарски".

Според нея, пунктуацията и правописът остават на втори план в процеса на обучение у нас и общото ниво на грамотност е на крайно незадоволително ниво.

Говоренето на политиците би трябвало да е образец за коректност в изказа, но и това не е така. Изключение правят само тези, които са по-дълго време в политиката, коментира още проф. Маровска.

Необходими са промени в обучението по български език, учебните програми трябва да са съобразени с възрастта на учениците и те трябва да имат повече време за упражнения.

Колко е важна дигиталната грамотност за учениците

Научен форум, свързан с учението за частите на речта – традиция и перспективи, се провежда присъствено и онлайн вчера и днес в зала „Проф. Александър Теодоров-Балан“ на Института за български език при БАН в София. Той се посвещава на един от най-големите съвременни български езиковеди – проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров.

Организатори са Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" и Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките.