За да живее нормално у нас, едно тричленно семейство с двама работещи родители и дете до 14-годишна възраст трябва да получава 2376 лева.

Това показват данните от наблюдението на потребителските цени и заплатите за третото тримесечие на 2022 г., представено от КНСБ и Института за социални и синдикални изследвания.

Това е с 391 лв. повече спрямо миналата година, сочат още данните. За издръжката на един работещ са необходими месечно 1320 лева нетна заплата, или с 217 лв. повече, което означава ръст от 19.7%.

Повече от 2/3 от работещите у нас обаче не получават необходимия доход, според КНСБ.

Ръст на заплатите

Доходите от труд у нас нарастват с двуцифрен темп през второто тримесечие на 2022 г., според Месечния обзор за развитието на българската икономика на Министерството на финансите. Средната работна заплата се повишава номинално с 13.4% на годишна база, като ръстът се ускорява, в сравнение с първите три месеца на годината, когато е бил 9.8% на годишна база.

Според проучване на Mercer за възнагражденията и придобивките, направено сред 461 компании, заплатите в България през тази година са по-високи средно със 7%, в сравнение с 2021 г.

Темпът на увеличение на заплащането се ускорява, в сравнение с отчетените 4% ръст за предходната година, а прогнозите за 2023 г. са ръстът на възнагражденията да достигне средно 8%.

В реално изражение обаче средната заплата, дефлирана с ръста на инфлацията, не се променя спрямо предходната година.