11% повече българи са пътували в чужбина през септември 2022 г., в сравнение със септември 2021 г. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Броят им е 643.7 хил., като най-много от тях са се насочили към Турция - 169.0 хил., Гърция - 163.4 хил., Германия - 52.1 хил., Сърбия - 48.5 хил., Румъния - 48.1 хил., Република Северна Македония - 24.3 хил., Италия - 19.7 хил., Австрия - 16.1 хил., Обединеното кралство - 14.8 хил., Чехия - 12.9 хиляди.

НСИ

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 42.3%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 39.3%, и със служебна цел - 18.4%.

През септември 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 112.7 хил., или с 44.0% повече, в сравнение със септември 2021 г.

Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.9% (399.2 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

НСИ

От общия брой чужденци, посетили България през септември 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 49.2% и достига 547.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 32.2%, Германия - 16.3% и Гърция - 14.3%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ (включва страните в Европа извън Европейския съюз) са 445.6 хил., или 40.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 186.3 хил., или 41.8% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през септември 2022 г. са реализирали гражданите от: Турция - 186.3 хил., Румъния - 175.9 хил., Украйна - 98.0 хил., Германия - 89.2 хил., Гърция - 78.4 хил., Полша - 67.7 хил., Сърбия - 60.8 хил., Обединеното кралство - 47.6 хил., Република Северна Македония - 37.0 хил., Чехия - 22.0 хиляди.

НСИ

През септември 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 47.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 40.4%, и със служебна цел - 12.2%.