До 2030 г. България трябва да намали с 10 на сто вредните емисии, в сравнение с показателите от 1990 г.

Това става ясно от временното споразумение между Европейския парламент и страните членки (Съвета на ЕС) за преразглеждане на задължителните цели за намаляване на парниковите емисии. То е част от пакета „Подготвени за цел 55“, съобщава Клуб Z.

Преговарящите се разбраха за вдигане от 30 на 40 на сто на ниво ЕС на целта за задължително намаляване в сравнение с 1990 г. За отделните държави целите варират от 10 до 50%. Те са изчислени въз основата на БВП на глава от населението и ефективността на разходите.

Новите сгради в ЕС – с нулеви емисии до 2030 г.

Страните членки ще трябва да гарантират всяка година, че не надвишават годишните квоти от вредни емисии.

Същевременно, постигнатото споразумение ограничава възможностите за трансфер, заемане и спестяване на квоти.

А за да има повече отчетност, Европейската комисия ще огласява публично информацията за действията на всяка държава по това направление.

Предстои споразумението на бъде одобрено формално от Европейския парламент и Съвета, преди да влезе в сила.