Приходите от нощувки на хотелиерите у нас през септември растат с 39.3%, в сравнение със септември 2021 г.

Данни на Националния статистически институт сочат, че те достигат 165.8 млн. лв., като 103.0 млн. лв. са от чужди граждани, а 62.8 млн. лв. - от българи.

НСИ

Ръст от 19.6% се наблюдава и в броя на местата на настаняване, функционирали у нас през септември 2022 г., в сравнение със септември 2021 г. Броят на леглата в тях пък расте с 18.6%.

През деветия месец на тази година в страната са функционирали 3 124 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 134.2 хил. стаи и 303.2 хил. легла в тях.

Националната статистика регистрира увеличение от 24.6% в броя на нощувките през месеца, в сравнение с предходната година. Общо те са 2 522.5 хил., като 1 422.3 хил. са реализирани от чужденци, а от българи - 1 100.2 хиляди.

През септември 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.5% от общия брой нощувки на чужди и 42.6% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.7% от нощувките на чужди и 25.7% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.8 и 31.7%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2022 г. също расте с 26.0%, в сравнение със същия месец на 2021 г., като достига 781.0 хиляди.

Българите са 434.5 хил., реализирали средно по 2.5 нощувки. Чуждите граждани са 346.5 хил. и са реализирали средно по 4.1 нощувки, като 75.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

НСИ

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2022 г. е 28.3%, като се увеличава с 0.9 процентни пункта, в сравнение със септември 2021 година.

Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 35.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 24.1%, и с 1 и 2 звезди - 18.4%.