12.8% инфлация у нас за 2022 г. е заложила Европейската комисия в есенната си икономическа прогноза.

Показателят е с 0.3 пункта по-висок от лятната прогноза, когато за България предвидената годишна инфлация за настоящата година беше от 12.5 на сто.

Това представлява огромен скок, в сравнение с 2021 г., когато инфлацията е възлизала на 2.8%. През 2023 г. се очаква тя да е 7.4 на сто, а през 2024 г. - 3.2%.

Сериозен спад в ръста на БВП на страната очаква ЕК. Според доклада той ще е 3.1%, в сравнение със 7.6% през 2021 г. Лятната прогноза залагаше ръст от само 2.8 на сто. Догодина повишението на БВП ще бъде 1.1%, а през 2024 г. - 2.4%. 

През 2022 г. спадът на инвестициите у нас ще е 8%, като през миналата година е бил 8.3%. Догодина се очаква ръст от 5.5 на сто, а през 2024 г. - от 7%.

Европейската комисия очаква 5.2% безработица в България през 2022 г., толкова ще бъде тя и през 2023 г., а през 2024 г. се очаква леко повишение до 5.3%. Заетостта у нас ще нарасне с 0.4% през тази година, през следващата не се очаква промяна, а през 2024 г. ще отбележи нов ръст от 0.2%.

Салдото по текущата сметка на платежния баланс в България през 2022 г. ще бъде минус 1.2 на сто от БВП, през 2023 г. - минус 3%, а през 2024 г. – минус 3.2%.

Салдото на консолидирания държавен бюджет ще е минус 3.4% от БВП през тази година, минус 2.8% през следващата и минус 2.5% през 2024 г.

Очаква се брутният консолидиран държавен дълг на България да е 22.5 на сто от БВП през настоящата година, догодина прогнозата сочи 23.6%, а за 2024 г. - 25.6%.