През последния малко повече от век е имало доста случаи на хиперинфлация – 56, ако трябва да сме точни, вследствие на експериментите на различни държави с фиатни пари, подкрепени от пълната доверие на правителствата, които ги емитират. 

Понякога това пълно доверие се оказва не на място, а притежателите на такива нестабилни валути остават с празни ръце в различни държави по целия свят.

Често това е повтаряща се тема сред развиващи се държави, като тези в Латинска Америка по време на дълговата криза в региона през 80-те години на миналия век.

Дори някои от най-големите икономики днес, като Китай, Германия и Франция, са преминавали през опустошителни периоди на хиперинфлация.

В исторически план голям предшественик на хиперинфлацията е войната, която унищожава капиталите в една икономика и драстично намалява икономическата продукция, но погрешните парични и фискални политики почти винаги са част от историята.

Преди десетилетие икономистите Стив Ханке и Николас Крус изготвят проучване на всички 56 случая на хиперинфлация за последния век. 

Къде сме ние?

България присъства на две места в този доклад. Единият случай е през 1997 г., с което тя се нарежда на 21-во място по най-висока хиперинфлация в света.

През февруари 1997 г. месечната инфлация в нашата страна възлиза на 242%, или 4.19% на дневна база. Иначе казано, цените се удвояват на всеки 17.1 дни. 

Вторият случай на хиперинфлация в България, посочен в доклада на Ханке и Крус, е в периода февруари – март 1991 г. Тогава месечната инфлация през февруари е 123%, а тази на дневна база - 2.71%, с което страната ни заема 33-ото място. В този случай цените са се удвоявали на всеки 26.3 дни.

Топ 10 на най-тежките случаи на хиперинфлация

Десетото място в тази негативна историческа класация се заема от Тюркменистан, където в края на 1993 г. месечната инфлация достига 429%, а цените се удвояват на всеки 12.7 дни. 

Деветата позиция е за Армения с 438% месечна инфлация през ноември 1993 г., а пред нея на осмото място е Свободният град Гданск, където през септември 1923 г. инфлацията е 2 440%, което означава, че цените са се удвоявали на всеки 6.52 дни.

Седмата позиция е за Китай, където през април 1949 г. месечната инфлация достига 5 070%, което се равнява на 14.1% дневна инфлация. 

Една позиция по-нагоре в класацията се нарежда Гърция. Инфлацията в южната ни съседка през октомври 1944 г. е била 13 800%, което означава удвояване на цените на всеки 4.27 дни. 

Кои са най-тежките случаи на хиперинфлация?

Германия: август 1922 – декември 1923 г.
Дневна инфлация: 21%
Цените се удвояват на всеки: 3.7 дни 

Unsplash.com

Хиперинфлацията във Ваймарската република в началото на 20-те години на миналия век идва след поражението в Първата световна война. В резултат на това Германия се налага да плаща големи репарации на победителите.

Страната обаче няма право да плаща репарациите в своята валута - германската хартиена марка, чиято стойност вече е отслабнала значително по време на войната, тъй като страната финансира участието си в нея изцяло със заеми.

Тези репарациите трябва да се изплащат в злато или в чужда валута вместо в германски марки съгласно Версайския договор. По тази причина правителството на Германия няма как да избегне дълговете си чрез инфлация.

То обаче използва обезпечени с дългове марки, за да купува чужда валута и на практика фактически ускорява обезценяването на валутата си.

Югославия/Република Сръбска: януари 1994 г.
Дневна инфлация: 65%
Цените се удвояват на всеки 34 часа

Разпадането на Съветския съюз води до отслабването на международната роля на Югославия, която преди това е ключов геополитически играч, свързващ Изтока и Запада, а управляващата Комунистическа партия, в крайна сметка, е подложена на атаки по същия начин, както и в Съветския съюз.

Това води до разпадането на Югославия на няколко държави, което поражда етническо напрежение и военни конфликти в следващите години, докато отделните бивши републики се борят за своята независимост.

По време на този процес търговията между отделни региони на Югославия се срива, последвана от промишленото производство. По същото време срещу износа на Югославия е наложено международно ембарго, което допълнително се отразява на икономическата продукция. 

Зимбабве: март 2007 – ноември 2008 г.
Дневна инфлация: 98%
Цените се удвояват на всеки 25 часа

Unsplash.com

Хиперинфлацията в Зимбабве е предшествана от дълъг спад в икономическата продукция, който идва след поземлените реформи на Робърт Мугабе през 2000-2001 г.

Чрез тях земята е експроприирана до голяма степен от белите фермери и разпределена между чернокожото население. Това води до 50% спад на икономическата продукция в следващите девет години.

Социалистически реформи и скъпото участие в гражданската война в Конго водят до прекалено големи бюджетни дефицити. По същото време населението на Зимбабве намалява, тъй като хората бягат от страната.

Тези два фактора на увеличаване на държавните разходи и намаляване на данъчната основа карат правителството да прибегне до монетизация на фискалния дефицит, пише Business Insider.

Унгария: август 1945 г. – юли 1946 г.
Дневна инфлация: 207%
Цените се удвояват на всеки 15 часа

Унгария е икономически опустошена от Втората световна война. Преди това тя задлъжнява, за да увеличи производството в подкрепа на Германия във войната, но Германия така и не плаща за стоките.

Когато Унгария подписва мирно споразумение със Съюзниците през 1945 г., е разпоредено да плати огромни репарации на Съветския съюз, които възлизат на 25-50% от бюджета на страната по време на този период на хиперинфлация.

Междувременно, паричната политика на страната на практика е контролирана от Съюзната контролна комисия.