Съветът на Европейския съюз разреши на България да увеличи минималния праг за регистрация по ДДС на 100 000 лв.

Това се случва чрез въвеждането на специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕД относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС).

Чрез нея се разрешава страната ни да освободи от ДДС данъчно задължените лица с  годишен оборот до равностойността в национална валута на 51 130 евро по обменния курс в деня на присъединяването, съобщават от пресцентъра на финансовото министерство.

Срокът на действие на дерогацията е до 31 декември 2024 г., до когато държавите-членки трябва да транспонират Директива (ЕС) 2020/285 и съответно от 1 януари 2025 г. на държавите-членки ще бъде позволено да освободят от ДДС доставките на стоки и услуги, извършени от данъчно задължени лица, чиито годишен оборот не надвишава прага от 85 000 евро.

Увеличаването на минималния праг за регистрация по ДДС от 50 000 на 100 000 лв. е мярка, която ще има положителен ефект в настоящата трудна икономическа обстановка и ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса, особено за малките предприятия, посочват още от Министерство на финансите.

Лицата, които са с облагаем оборот под 100 хил. лв., могат да останат доброволно регистрирани по ДДС.