Кредитирането в страната продължава да расте с бързи темпове. В най-голяма степен това важи за ипотеките, основно заради поскъпването на жилищните имоти.

При потребителските заеми сумите растат заради рекордно високата инфлация у нас, както и на фона на по-ниските лихви, което позволява на потребителите да получават по-големи кредити.

Ето какво показват последните данни на централната ни банка

Кредитите за Домакинства и НТООД (нетърговските организации, обслужващи домакинствата) са 32.721 млрд. лв. (21.2% от БВП) в края на октомври 2022 г.

Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 15.3% (15.3% годишно повишение през септември 2022 година).

В края на октомври 2022 г. жилищните кредити са 16.011 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17.9% (18% годишно увеличение през септември 2022 година).

Потребителските кредити възлизат на 15.050 млрд. лв. и се увеличават с 13.8% спрямо октомври 2021 г. (13.9% годишно повишение през септември 2022 година).

На годишна база другите кредити нарастват с 2.4% (1.8% годишно повишение през септември 2022 г.), като достигат 404.9 млн. лева.

Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 10.6% на годишна база през октомври 2022 г. (8.6% годишно повишение през септември 2022 г.) и в края на месеца са 446.8 млн. лева.

Сега ли е моментът да рефинансирате кредита си? Вижте какво мисли кредитният консултант Тихомир Тошев и каква е прогнозата му за пазара: