С повишенията на основните лихвени нива от Федералния резерв, Европейската централна банка, както и други централни банки по света (от Великобритания до Австралия), съвсем закономерно ще е в скоро време лихвите по кредитите да започнат да растат.

Всъщност, ръст вече се отчита в редица държави. Скорошни изчисления в САЩ показаха, че месечната вноска по кредит за имот на средна стойност за пазара е с 800 долара по-висока спрямо година по-рано.

Фед и ЕЦБ

От началото на 2022 г. Фед е повишил лихвите пет пъти. В последните три заседания увеличението беше от 0.75 пр. п. Ръстът на основния лихвен процент през 2022 г. е най-бързият в историята, както и два пъти по-голям от периода 1988-89 г.

От своя страна, ЕЦБ увеличи през юли лихвите за първи път от 11 години насам, а през септември предприе безпрецедентно увеличение от 0.75 пр. п.

Днес лихвите по ипотечните кредити у нас са двойно по-ниски спрямо тези в най-голямата икономика в света. Ръстът, който първочално ще засегне новите клиенти, а след това и старите заеми, според специалисти от сектора, вече започна и ще продължи и през 2023 г.

Какви са лихвите по кредитите у нас днес?

Средните лихви по ипотечните кредити в лева паднаха под средните 3% за първи път през януари 2020 г. Те достигнаха исторически минимум през юли 2022 г. от 2.47%. За август данните на Българска народна банка показаха лек ръст – до 2.49%.

Преди повишението станахме свидетели на 16 поредни месеца, в които лихвите бяха на по-ниски или на същите нива спрямо месец по-рано. Новите данни от централната банка към септември ще бъдат обявени на 27 октомври.

А преди 10 години?

Точно преди 10 г. средните лихви по ипотечните кредити в лева са на нива от 7.45%. Месец по-късно те се понижават до 7.07 на сто. 

Въпреки че нива от над 7% - от днешна гледна точка, изглеждат доста високи, за времето си те са една добра оферта, тъй като три години по-рано са 10.13%.

Именно тогава лихвите по ипотечните кредити в евро са на по-изгодни нива – 9.04 на сто, а към 2012 г. падат на 7.44 на сто.

Преди 10 г. лихвите по потребителските кредити в лева са на нива от 11.82%, а в евро – 9.57 на сто.