В развитите икономики от Еврозоната и в Съединените щати лихвените проценти се покачват с бързи темпове през последните месеци.

Централните банкери затягат паричната политика в опит да овладеят инфлацията, която на повечето места по света достига двуцифрени стойности. 

Повишаващите се лихви обаче се оказват сериозен проблем за хората и фирмите, които плащат кредити и особено за онези със задължения, по които лихвата не е фиксирана за целия срок, а е "плаваща".

Това означава, че размерът ѝ, а оттам и този на месечната вноска, зависи от различни фактори. Основният от тях е именно равнището на основния лихвен процент. 

В тази ситуация много хора си задават въпроса дали моментът е подходящ за рефинансиране на кредита.

В България статистиката на Българската народна банка все още не отчита повишение на лихвените проценти. Нещо повече - през септември средната лихва по ипотечните кредити у нас достига нов исторически минимум от 2.46 на сто. 

"В системата в момента има много голяма ликвидност. Големите банки все още поддържат нулеви лихви по депозитите, а на кредитния пазар конкуренцията е голяма. Повишение на лихвите по кредитите у нас все още почти няма", коментира управителят на кредитния консултант Кредит Център Тихомир Тошев. 

Данните на БНБ показват, че над една четвърт от общия обем на новоотпуснатите жилищни кредити към края на деветмесечието са за рефинансиране.

Според Тошев, през последните три месеца у нас се наблюдава активно рефинансиране основно в две посоки. 

"Едната група от хора, които рефинансират кредитите си, са притеснени от евентуалното увеличение на лихвите. Тези с плаващи лихви по ипотечните си заеми предпочитат да ги фиксират за период от 3 до 5 години.

Другата голяма група предпочитат да останат с плаваща лихва, но просто търсят най-добрите оферти на пазара и ги използват за рефинансиране на съществуващите си задължения", обяснява Тошев. 

Според него, ако плащате лихва по кредита в диапазона между 2.5% и 3%, в момента можете да намерите оферти с плаващи лихви в границата между 2.3% и 2.5%.  

На въпрос дали точно сега е удачно да се рефинансира кредит, Тошев коментира, че за всички кредитополучатели, които плащат лихви по ипотечните си заеми от 2.8 - 2.9 процента или повече, моментът е подходящ, защото биха могли да договорят поне половин процентен пункт надолу.

По този начин те ще се подготвят за предстоящото увеличение на лихвите, договаряйки предварително по-добри условия. 

Тихомир Тошев прогнозира, че в България то няма да е толкова драстично, колкото в други страни от региона. 

"Дори Европейската централна банка да продължи да затяга монетарната политика и през 2023 г., ефектите от това в България няма да се усетят в толкова голям мащаб, колкото в други държави от Източна Европа, като Унгария и Румъния например", смята управителят на Кредит Център. 

Повече за това какво представлява рефинансирането можете да прочетете тук