Производството на твърди горива у нас нараства със 2 883 хил. тона през септември 2022 г., или със 17.4% повече от август 2022 г.

За същия период намалява производството на безоловен бензин (-37.9% 100 хил. тона), пропан-бутанови смеси (-27.3% до 8 хил. тона), дизелово гориво (-14.5% до 278 хил. тона) и електрическа енергия (-10.1% до 3 708 ГВтч).

Производството на природен газ остава без изменение през септември, в сравнение с август, на ниво от 1 млн. куб. м, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Производството на дизелово гориво нараства с 31.8% на годишна база през септември 2022 г., докато ръстът при твърдите горива е от 1.3%. 

Спад на годишна база е отчетен в производството на природен газ (-50.0%), пропан-бутанови смеси (-11.1%), електрическа енергия (-7.5%) и безоловен бензин (-6.5%).

През септември 2022 г. спрямо август 2022 г. нарастват доставките на: твърди горива - със 17.1% до 2 863 хил. тона, безоловен бензин - с 13.0% до 52 хил. тона, природен газ - с 2.2% до 139 млн. куб м.

Намаляват доставките на: дизелово гориво - със 17.4% до 200 хил. тона, електрическа енергия - с 9.2% до 2 336 ГВтч, пропан-бутанови смеси - с 6.7% до 42 хил. тона.

През септември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година ръст отчитат доставките на: пропан-бутанови смеси - с 20.0%, безоловен бензин - с 13.0%.

Понижение за същия период отбелязват доставките на: природен газ - с 32.5%, дизелово гориво - с 8.7%, електрическа енергия - с 2.5%, твърди горива - с 1.7%.