Вече има яснота и около третото от четирите IPO-та на Beam пазара до края на 2022 г.

Първичното публично предлагане на ITF Group ще се състои на 7 и 8 декември 2022 г., става ясно от информация на сайта на Българска фондова борса.

В рамките на първата търговска сесия ще бъдат предложени 466 000 акции от предлагането на фиксирана цена от 4.30 лв., което ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции в рамките на аукциона.

В случай че предложените в рамките на първата търговска сесия акции бъдат изкупени, по време на втората сесия ще бъдат пуснати още до 233 000 акции с емисионна цена 4.30 лв. Точният брой акции, които ще бъдат предложени, се обявяват най-късно до края на първата търговска сесия.

Така общото количество предложени акции може да достигне до 700 000. При емисионна цена от 4.30 лева за брой, това означава, че компанията ще търси около 3 млн. лв. от инвеститорите.

ITF Group притежава брандовете за бързо кредитиране SmileCredit и GetCash. Набраните от първичното публично предлагане средства ще се използват за нарастване на обемите на отпусканите потребителски заеми и съответно на кредитния портфейл на емитента, както и за подобряване на структурата на капитала.

Финансовите резултати

ITF Group отчита приходи от 7.223 млн. лв. към деветмесечието на 2022 г. спрямо 5.915 млн. лв. за цялата 2021 г. (бел. ред. 4.376 млн. лв. до 30 септември) и 6.4 млн. лв. за 2020 г.

Маржът на нетната печалба възлиза на 14.8% за първите девет месеца на 2022 г.

Нетната печалба за периода е 1.069 млн. лв. спрямо 150 хил. лв. за съпоставимия период на миналата година.

Поредното IPO

ITF Group ще е поредната компания, която планира листване на Beam пазара до края на 2022 г.

Към това ще пристъпят както вече обявилите го АмонРа Енерджи (30 ноември) и МФГ Инвест ЕАД (6 декември), така и производителят на енергийни храни Мелифера.