Първичното публично предлагане на АмонРа Енерджи ще се проведе на 30 ноември (сряда), информират от Българска фондова борса.

Компанията ще предложи на инвеститорите 1.259 млн. акции с емисионна стойност от 12.40 лева.

АмонРа Енерджи планира да набере максималните 15.6 млн. лв., колкото е и разрешеното за пазар Beam на БФБ.

Инвестициите

Доставчикът на соларни и фотоволтаични панели планира да използва набраните средства за разрастване на бизнеса у нас и в Румъния.

Предвижда се изграждането на складова база в Стара Загора (3.3 млн. лв.) и Румъния (3.9 млн. лв.), както и покупката на значително количество панели, инвертори и покривни конструкции (7.9 млн. лв.). 

Финансовите резултати

За първите шест месеца на 2022 г. компанията отчете 23.55 млн. лв. продажби, което е с 606% повече спрямо година по-рано.

Печалбата за периода януари – юни достига 4.6 млн. лв.

Прогнозите

АмонРа Енерджи очаква приходи за цялата 2022 г. в размер на 50 млн. лв., както и 170 млн. лв. и 319 млн. лв. за следващите две години.

Нетната печалба се очаква да нарасне до 9.915 млн. лв. за 2022 г. спрямо 550 хил. лв. за 2021 г. Прогнозите за 2023 и 2024 г. предвиждат нетна печалба от 31.9 млн. лв. и 54.4 млн. лв.

Справедлива стойност на акциите

Ръководството на АмонРа Енержи е на мнение, че при цена от 12.40 лева акциите на дружеството имат значителен потенциал за растеж. Ако предложенията, направени във финансовия модел, се окажат правилни, тогава справедливата цена на акциите би била не по-малка от 26.40 лв.